Projekt "Przyjazna Szkoła"

  • Pierwsze warsztaty

    3 grudnia 2019 by

    Dnia 5.11.2019 odbyły się warsztaty w ramach projektu:”Przyjazna Szkoła.” Nasza szkoła jako, że jest placówką przyjazną chętnie wzięła udział w takim przedsięwzięciu. Projekt będzie trwał przez obecny rok szkolny i ma na celu pomoc w adaptacji do nowych warunków  cudzoziemcom i nabycie postawy tolerancji wobec innych narodowości. Ze szkoły wyłoniła się grupa 11 uczniów  chętnych … Czytaj więcej

  • Nasz zespół

    3 grudnia 2019 by

    W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu „Przyjazna szkoła”, którego celem jest wsparcie i pomoc w adaptacji do nowych warunków obcokrajowcom. W naszej szkole są uczniowie innych narodowości, dlatego uznaliśmy, że chcemy stworzyć im przyjazny grunt. Oto nasz zespół: Jagoda, Fatima, Gabrysia, Julka, Marcel, Hubert – klasa 4a Dasza, Oliwia, Amelia – klasa… Czytaj więcej

View all posts
Create your website at WordPress.com
Rozpocznij